Kunstnerisk ledelse

Jesper Dupont
Instruktør

Johnny Jørgensen
Sang- og korinstruktør

Peter Friis
Koreograf

Anete Lotus Jensen
Co-Koreograf

Michael Nøhr
Kostumier

Camilla Bjørnvad
Scenograf

Kristoffer Nybye
Musikalsk leder

Tuomas Korhonen
Kapelmester

Roller

Louise Dencker Rasmussen
Sally Bowles

Mikal Korsgaard Larsen
Cliff Bradshaw

Benjamin Holmstrøm Nielsen
Emcee

Merete Beltoft
Fräulein Schneider

Henrik Madsen
Herr Schultz

Lasse Rasch
Ernst Ludwig

Emma Normann Hansen
Fräulein Kost, ensemble

Anne-Cathrine Albæk
Ensemble

Emil Nielsen
Ensemble

Ida Cordua Sørensen
Ensemble

Louise Nordstjerne
Ensemble

Lærke Enevig Holst
Ensemble

Lærke Løkkegaard Wiggers
Ensemble

Mads-Emil Frederiksen
Ensemble

Maia Jochimsen
Ensemble

Maria Kronborg
Ensemble

Martine Pedersen
Ensemble

Naia Sif Adam
Ensemble

Oline Jing Kjær Olsen
Ensemble

Sigrid Dreyer-Top Bording
Ensemble

Sofie Flindt-Christensen
Ensemble

Sylvester Hockings
Ensemble

Thor Hansen
Ensemble

Marianne Østergaard Poulsen
Orkesterkor

Sidsel Andresen
Orkesterkor

Orkester

Kristoffer Nybye – Musikalsk leder
Tuomas Korhonen
 – Kapelmester/Keyboard
Christoffer Beenfeldt Holgersen – Keyboard
Donatas Petreikis – Reed
Johan Jep Christensen – Reed
Mads Juul Lunde – Trompet
Rasmus Hamer Henriksen – Trombone
Johannes Høstrup – Bas
Jesper Lørup Christensen – Trommer